Koronaviruset har kommet til Ringsaker, og Ringsaker kommune har, i samarbeid med Fylkesmannen, gått ut med retningslinjer rundt arrangement:

 

«Arrangement med mer enn 50 deltakere bør ikke avholdes»
 

 

Dette var bakgrunnen for at «Jugerkveld på Persbu», som skulle ha gått av stabelen lørdag 14/3 ble avlyst.

Avlyst er også andre planlagte arrangement i regi av Bjønnåsen Vel. Dette gjelder alle arrangement i påsken, samt et planlagt fellesmøte rundt strømsaken. 


Når det gjelder videre arrangement, vil det hele tiden være en løpende vurdering fra styrets side. 


Informasjon vil fortløpende bli lagt ut på vår hjemmeside og på facebook. 

 


Med vennlig hilsen 
         Styret

 

Ragnar Pabsdorff         Lars Magnar Lund         Sjur Østvang

Wenche Sundstuen         Jørn Jensbak            Cato Berntsen

Stein Andersen         Trude Engen Strand