Elvia har nå utarbeidet et sonekart, en fremdriftsplan og tekniske krav til kabelgrøfter som er styrende for hvordan blant annet gravingen av den enkeltes stikkgrøft skal gjennomføres.

Som det kommer frem av sonekartet (vedlegg I), er Bjønnåsen delt opp i 8 soner hvor det er markert hvor fremføringen av kabler skal gjennomføres, tentativ plasseringen hovedfordelerne (rød firkant), fordelingskap (blå rektangler) og forslåtte inntak på hyttene (blå firkant). Fremdriftsplan og tentativ tidsplan ligger vedlagt (Vedlegg II)

Det kommer frem i tidsplanen at montasje vil foregå fortløpende. Det estimeres ca. 1 mnd. etter graving er ferdig før strømmontasjen er ferdig frem til hyttetomt. Det er viktig at hytteeier merker hvor inntaket på hytten vil være. Stikkledningen graves da fram til ca 20 m fra hyttevegg. Her legges det igjen nok kabel og rør til inntakspunktet. Dette vil gjennomføres kun for de hyttene hvor det nå er bestilt strøm.

Hytteeier er selv ansvarlig for å grave stikkgrøfter og legge ned kabel og røret fram til inntakspunktet. Det planlegges med å få til alternativer om graving frem til de respektive hyttene som har bestilt strøm ved at andre entreprenører blir kontaktet.

Det er rettet en henvendelse til en installatør om pris på elektrisk installasjon på hytter på Bjønnåsen. Utgangspunktet er minimumsinstallasjon iht. forskrifter. 

Vedlagt to tilbud på hhv hyttestørrelse 50m² (vedlegg IV) og på 80m² (vedlegg V). 

Som dere ser så påvirker ikke størrelsen på hytta veldig på prisen. Det er selvsagt fritt opp til den enkelte hytteeier om å benytte seg av tilbudet.

Det legges ved til informasjon også bestemmelser om elsikkerhet fra DSB.

 

Vedlegg I - Sonekart

Vedlegg II - Fremdriftsplan og tentativ tidsplan

Vedlegg III - Tekniske krav til kabelgrøft i Innlandet

Vedlegg IV - Installasjon hyttestørrelse 50 m2

Vedlegg V - Installasjon hyttestørrelse 80 m2

Vedlegg VI - Elsikkerhet

 

Se samleside om hyttestrøm på Bjønnåsen