Anleggsvirksomheten fra entreprenøren vil prege hyttefeltet i tiden fremover, og det henstilles til alle om å vise tålmodighet og forståelse for aktiviteten. 

Styringsgruppen har vært i dialog med Elvia om muligheter for at Skyttermoen setter på mere ressurser for å korte med anleggsperioden. Elvia har utarbeidet en graveplan ut ifra hva de mener er det beste for prosjektet. Dette gjelder både for oppfølging av kvalitet, økonomi og framdrift. Det er også noen kontraktuelle forhold som gjør at de på nåværende tidspunkt ikke også kan starte øverst i hyttefeltet. Elvia vil derfor holde seg til opprinnelig plan. Videre er det er rettet en henvendelse til Elvia om å fjerne steiner som kommer opp ifm gravingen. Dette vil vi komme tilbake til når dialogen mellom Elvia og Skyttermoen AS er gjennomført.

Graving av stikkgrøfter

Som tidligere referert er det hytteeier selv som er ansvarlig for å grave stikkgrøfter og legge ned kabel og røret fram til inntakspunktet. For at vi ikke skal få for mange «private» aktører som opererer på egenhånd og kanskje utfører arbeidene med variabelt resultat, oppfordres alle som skal legge inn strøm til å benytte de lokale entreprenørene som er kjent i området og som vi kan stole på at gjør en skikkelig jobb. Styringsgruppen har vært i kontakt med Furnes Allmenning for å få forankret dette, og de ønsker ikke «Klondike» med «hver hytte sin gravemaskin». De vil at det legges vekt på at graving utføres slik at øvre jordlag/mose/gress blir tatt av først og lagt til side for så å bli lagt på igjen etter graving så det blir mest mulig usynlig.
Det ønskes at naturen ordner med vekster selv og grasfrø skal dermed i utgangspunktet ikke benyttes, da det blir mange forskjellige typer gress. Gjødsling med kunstgjødsel for å få litt fart på prosessen er greit. Oppgravde stener ønskes fjernet. 
Det vil også kunne bli behov for trefelling i noen tilfeller. Det må gjøres skikkelig og innenfor visse normer. 

Følgende aktører anbefales benyttet ifm ovennevnte arbeider: 

  • Traktorarbeid og transport av masser etc: Jørn Fredlund, mob. 952 13 667
  • Graving: Per Kristian Kylstad. mob. 957 28 406
  • Arne Morten Brobakken (Marves Graveservice), mob. 941 32 116  
  • Graving og trefelling (bortkjøring av kvist og trevirke): Sindre K. Nystuen (Mjøsa Trefelling og Stubbfresing) mob: 404 624 91 e-post: sindrekn@hotmail.co.

 

Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com, eventuelt til følgende personer:

Stein Andersen: 488 89 406      

Trude Engen Strand: 995 58 429       

Geir Kurud: 917 03 141

Bjønnåsen, 11. mai 2021

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel Styringsgruppen strøm