Strømkabelen er nå klar for kryssing av Åsta. Kabel og rør skal i samråd med grunneier festes til Bjønnåsbrua slik at den enkelt kan tas bort selv om brua en dag skal restaureres.

Rydding etter gravearbeidene

Det er tidligere blitt stilt spørsmål om traseen fra Hamarsætra til Bjønnåsbrua om rydding og planering av terrenget.  Det skal bli ryddet opp der og langs veger i hytteområdet i forbindelse med oppussing og i henhold til føringer og befaringer med grunneiere. Skyttermoen Anlegg er i fortløpende kontakt med grunneiere.

Merk av for inntaksskap

Inntakspunktene som Elvia har tegnet inn på sonekartene er markert for at de skal kunne gjøre elektriske beregninger. Disse er ikke for å fastsette hvor inntakene skal være på hyttene. Det presiseres derfor at den enkelt hytteeier som har bestilt strøm, merker av på hytteveggen hvor inntaksskapet skal plasseres på sin respektive hytte.

Fakturering

Fakturering av anleggsbidraget som er beskrevet i tilbudsbrevet blir delt i to rater. Første del skal iht avtale bli fakturert andre 2. kvartal 2021. I følge Elvia er denne prosessen i gang og det forventes at alle som har bestilt strøm vil få første faktura innen utgangen av juni. Dersom det er noen som ikke mottar faktura, men som selv mener det er bestilt strøm og derfor usikker på det legges kabel inn mot sin hytte, må kontakte med Stefan Mathiassen, tlf. 959 81 059. Andre del av faktureringen blir oversendt når prosjektet er ferdigstilt. 

Spørsmål angående prosjektet

Alle prosjektrelaterte spørsmål som går på framdrift, tekniske avklaringer ol. stilles fortrinnsvis til styringsgruppen, eventuelt til Elvia ved Jøran Eng, tlf. 959 81 091. 

Tilbud fra installatører

Det er flere installatører som ønsker å gi hytteeiere et tilbud. Tilbudene vil etter hvert blir lagt ut sammen med nyhetsbrevene.

Mottatte tilbud:
Solberg Elektroinstallasjon

Arne Hansen Installasjon AS - din elektriker på Hamar  

Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com , eventuelt til følgende personer:

Stein Andersen – 488 89 406      

Trude Engen Strand – 995 58 429       

Geir Kurud – 917 03 141

Bjønnåsen, 31. mai 2021

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm