Det arbeidet som entreprenøren Skyttermoen har gjort så langt ser veldig bra ut og de fortjener ros. Kryssing av elvene er gjort i samråd med grunneiere. Kabel og rør festes til bruene slik at det enkelt kan tas bort selv om bruene en dag skal restaureres.

Et tilknytningsskap på plass

I nyhetsbrev #4 kom det frem at faktureringen av det det første anleggsbidraget fra Elvia skulle være gjennomført innen utgangen av juni. Elvia kom ikke helt i mål med fakturering før ferien. Det gjenstår 30-40 hytter som ikke er fakturert. Fakturering av disse vil ikke skje før ut i august. Når Elvia har fakturert alle som de har mottatt bestillinger fra, vil det legges ut informasjon om dette. De som da ikke har mottatt faktura, men mener de har bestilt strøm, må melde fra om dette. Det vil være en milepæl når den første hytteeier blir tilkoplet strømnettet. I samråd med Elvia og Skyttermoen vil det bli en gjennomført en liten markering. Tidspunktet for dette er foreløpig ikke klart.

For spørsmål rundt framdrift, utførelse, valg av traseer, plassering av tilknytningsskap, stikkledning, graving, tekniske avklaringer osv. ta kontakt med:

Trygve Ruud, mob: 95981560, trygve.roald.ruud@elvia.no eller e-post til Jøran Eng; joran.eng@elvia.no

For spørsmål rundt bestilling og fakturering, send e-post til Stefan Mathiassen, stefan.mathiassen@elvia.no

Det enkleste er å sende e-post. De er ofte opptatt med forskjellig ting av løpet av en arbeidsdag, og har ikke alltid anledning til å ta telefonen når noen ringer. Arbeidsdagen er mellom 0800-1530 på ukedager.

Kundesentret til Elvia kan også kontaktes med generelle spørsmål rundt strømtilknytning.

Minner om at den enkelt hytteeier som har bestilt strøm, merker av på hytteveggen hvor inntaksskapet skal plasseres på sin respektive hytte.

Tilbud fra elektroinstallatører

Det er flere installatører som ønsker å gi hytteeiere et tilbud. Tilbudene legges ut her som en del av nyhetsbrevene.

Mottatte tilbud:

Innlandet Elektro 
Ringsaker Elektro  
KB Elektro 
Brumunddal elektro

Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com , eventuelt til følgende personer:

Stein Andersen - 48889406

Trude Engen Strand - 99558429

Geir Kurud - 91703141

Fortsatt god sommer!

Bjønnåsen, 19. juli 2021

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm