Er du interessert i å ta på deg vervet med å lede arbeidet med neste års Pultostfestival? 

Da kan du ta kontakt med styret i Bjønnåsen Vel!