Styret i Bjønnåsen vel ber alle hytteiere om å melde inn e-postadresser til bjonnasenvel@outlook.com slik at viktig info kan sendes til alle per e-post. Dersom du allerede mottar informasjon fra velet på e-post trenger du ikke sende inn opplysningene på nytt, med mindre du får ny e-postadresse.

Referater fra styremøter og lignende blir ikke sendt ut på e-post, men kan finnes på velets nettside.

Dette må være med:

  1. Navn på hytteeier
  2. Hyttenummer
  3. Aktiv e-postadresse
    NB! Hvis det med tiden skulle bli endringer eller at noen oppdager feil i disse dataene, er det viktig å sende beskjed så fort som mulig.