De som ikke har e-postadresse, vil selvfølgelig motta informasjonen på vanlig måte – som i dag. De som derimot ønsker å motta all informasjon fra Bjønnåsen Vel pr. e-post, sender de nødvendige opplysningene til nettredaktøren på e-post. Dersom du allerede mottar informasjon fra velet på e-post trenger du ikke sende inn opplysningene på nytt, med mindre du får ny e-postadresse.

Referater fra styremøter og lignende blir ikke sendt ut på e-post, men kan finnes på velets nettside og på Facebook.

Dette må være med:

  1. Navn på hytteeier
  2. Hyttenummer
  3. Aktiv e-postadresse
    NB! Hvis det med tiden skulle bli endringer eller at noen oppdager feil i disse dataene, er det viktig å sende beskjed så fort som mulig.