Kopi av brevet ligger under strømgruppa/kontakt med Eidsiva og kan leses der for nærmere opplysninger for dere som ikke har mottatt brevet. De av dere som ikke har mottatt brevet og som ønsker tilkopling til strøm, kan ta kontakt med Trude Engen Strand på e-post trudestrand1@hotmail.com eller på telefon 995 58 429 med opplysninger om det som kommer frem av vedlegget i brevet. Strømgruppa vil oppdatere våre oversikter og fremsende dette til Eidsiva Nett.

Vi får også tilbakemelding fra Eidsiva Nett om at de mottar bestillinger uten signert svarslipp. Eidsiva ber om at svarslipp signeres og returneres. Svarslippen kan enten scannes eller tas bilde av og sendes på mail til kundeservice@eidsivanett.no.