Den ene hjertestarteren er plassert i ei luke på veggen på Persbu. Den andre ligger i den grå postkassa på høyre portstolpe på sletta.

Hjertestarteren på sletta blir stående der hele sommeren. Til høsten/vinteren flyttes den over i løypemaskina. Disse hjertestarterne er tilgjengelige hele døgnet for de som måtte trenge å bruke dem.

Det er viktig at vi i Bjønnåsen vel blir varslet hvis de har vært i bruk slik at vi kan sjekke om det trengs noe ekstra utstyr som må fylles på.