Tidsfristen for bestilling av strøm var satt til 27 mars 2020. Koronasituasjon har medført at strømgruppa har vært i dialog Elvia om situasjon og deres synspunkter på prosjektet på Bjønnåsen. De er som alle andre svært opphengt ifm det som skjer rundt koronasituasjonen, men alle pågående prosjekter går som normalt. 

Elvia vil gjerne avvente situasjonen før de eventuelt stopper prosjektet. De vil svært gjerne at vi på et tidspunkt får gjennomført det planlagte informasjonsmøte og at tidsfristen settes etter dette. ​

Les siste nyhetsbrev om strømsaken her!