Strømgruppa

Strømgruppa består av:

  • Håvard Husom, leder
  • Trude Engen Strand, sekretær
  • Geir Kurud
  • Knut Fougner
  • Stein Andersen
  • Ragnar Pabsdorff

Resultat av spørreundersøkelsen gjennomført våren 2019

På årsmøtet på Persbu 23. frgebruar 2019 ble det besluttet å sette ned et utvalg for å måle interessen for strøm til hyttefeltet Bjønnåsen. Det ble besluttet at simpelt flertall av hytteeiere skulle være førende for hvorvidt styret skulle gå videre med saken til Eidsiva eller ikke.

Resultatet foreligger slik

  • 66,15% er ikke i mot at det kommer strøm i hyttefeltet. 
  • 33,07% sier helt klart nei.
  • Ønsker ikke svare (grunnet pågående salg av hytta) 00,78%

Med dette som grunnlag, tar Bjønnåsen Vel kontakt med Eidsiva nett for videre utredning.

Kommunikasjon med Eidsiva

Styret i Bjønnåsen Vel har sendt et brev til Eidsiva som følge av at flertallet av hytteeierne på Bjønnåsen ønsker at det skal jobbes videre for å få strøm til Bjønnåsen.

Brev fra Eidsiva - 22. juli 2019

Brev fra Eidsiva - 12. august 2019

Brev fra Eidsiva - 2. september 2019

Brev fra Eidsiva - 30. oktober 2019 Om anleggsbidrag