Strømgruppa

Strømgruppa består av:

  • Håvard Husom, leder
  • Trude Engen Strand, sekretær
  • Geir Kurud
  • Knut Fougner
  • Stein Andersen
  • Ragnar Pabsdorff

Møtereferater fra arbeidet i gruppa

Kommunikasjon med hytteeiere