Dette gjelder området fra toppen av «trekanten» innafor Persbu, nærmere bestemt fra hytte nr. 190 og videre innover.