Elvia informerer om at vedtaket til styret i Elvia sier at de minst må ha inn 211 bestillinger før oppstart. Dette er i hht til retningslinjer for utbygging av strøm til eksisterende hyttefelt.
Om Elvia fraviker retningslinjene i dette prosjektet vil det for Elvia gi presedens for lignede prosjekter senere. Det ønsker de ikke.

Elvia har fått fullmakt fra sitt styre til å utvide fristen, ny frist vil bli 31.12.2020. 

Dersom det ikke er tilstrekkelig påmeldt innen denne dato, vil det bli sendt ut nytt tilbud fra Elvia til de som har meldt seg, med en ny pris beregnet ut ifra de 197 som er påmeldt. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til stromsaken@gmail.com.

03.11.2020
Strømgruppa