Oversikten inneholder navn, adresse, g. nr/br.nr/f.nr og hyttenummer på alle hytter tilhørende Bjønnåsen hytteområde. 

Sender ut brev

Eidsiva Nett AS har nå tegnet ferdig en plan for alle mulige abonnenter i eksisterende hytter, i tillegg kommer eventuelt ubebygde tomter. Saken er forelagt kommune, fylkes kommune og fylkesmann, ingen av disse har noe å si på utbyggingen. Grunneierne Pihlske Sameie og Furnes Allmenning har på nåværende tidspunkt ikke uttalt seg. De har derimot tidligere i møte med strømgruppa ikke hatt noen innsigelser. 

Eidsiva Nett har også priset ferdig arbeidene og kommet fram til en kostnad per tilknytning/hytte. Kostnaden vil bli presentert i brevet som vil bli sendt hver enkelt. Eidsiva Nett AS vil nå med bakgrunn i vår oversendte adresseliste som tidligere beskrevet sende ut brev med tilbud. Tilbudet vil ha gyldighet på inntil tre måneder, og så fort de har nok bestillinger vil Eidsiva Nett starte det videre arbeid med utbyggingen. 

Alle hytteeiere vil få tilsendt brev fra Eidsiva Nett. Dersom det skulle være noen som ikke mottar et slikt brev, send en e-post til stromsaken@gmail.com så vil strømgruppa videreformidle dette til Eidsiva Nett. 

Strømgruppa gjentar at for dere som ikke ønsker strøm, kan se bort fra Eidsiva Nett sitt tilbud. Strømgruppa ønsker også å presisere at det vil være kun hytteeiere som etter hvert inngår kontrakt med Eidsiva Nett AS som vil bli fakturert anleggsbidrag.

For mer informasjon henvises det til informasjon som tidligere er lagt under styret/hyttestrøm/kommunikasjon med hytteeiere, datert 2 september 2019 og under styret/hyttestrøm/kommunikasjon med Eidsiva, datert 12. august 2019 og 2 september.2019.

Mer informasjon om arbeidet med strømsaken finner du på strømgruppa sin side. Der ligger også lenke til kommunikasjon med Eidsiva.

Bjønnåsen, 15. oktober 2019 
Ragnar Pabsdorff
Knut Fougner
Håvard Husom 
Stein Andersen 
Geir Kurud
Trude Engen Strand