Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret minst to uker før årsmøtet.

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen v/Sjur Østvang, Casparis veg. 18, 2318 Hamar
Mail: sj-oestv@online.no,  innen 1. februar 2020
Eller Birger Lillesveen Borghild Ruds Veg 7a, 2320 Furnes
Mail: birger.lillesveen@aldringoghelse.no