Stefan Mathiassen i Elvia sier følgende:

Vi vil videre sette i gang en prosjektorganisasjon som tar prosjektet videre.

På nåværende tidspunkt kan det se ut som om de første hyttene vil bli knyttet opp til strømnettet i løpet av 2022.

Prosjektet vil komme med en detaljert framdriftsplan når det er klart.

 

Fakturering

Del 1 på anleggsbidrag vil bli sendt ut til de som har bestilt i løpet av  andre kvartal 2021.

Del 2, sluttfaktura, når prosjektet er ferdigstilt.

Det er eget anleggsbidrag på stikkledningen som beskrevet i brevet av 30.9.2019, «Anleggsbidrag ved nettilknytning Bjønnåsen hytteområde.» se utklipp under.

Alle som skal installere strøm i sin hytte, må etterhvert ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør for å få utført installasjonsarbeidet i hytta.

Det kommer til å bli et informasjonsbehov underveis i prosjektet. Vi må se på en løsning på hvordan vi kan distribuere informasjonen slik at vi når flest mulig.