Eidsiva bredbånd er med på prosjektet med nedleggelse av trekkerør for fremtidig fremføring av bredbåndsfiber. 

På styremøte i Bjønnåsen Vel den 11. februar ble det nedsatt en styringsgruppe som skal være bindeleddet mellom Elvia og Bjønnåsen hytteområde. Videre vil styringsgruppen sørge for at relevant informasjon blir lagt ut på vår hjemmeside og Facebook side. Styringsgruppen er i tett dialog med Elvia. De jobber nå med en detaljert prosjekt- og fremdriftsplan. Planene forventes ferdigstilt før sommeren. Så snart denne er ferdig vil den bli distribuert. 

Det er sikkert mange som har spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart. Spørsmål kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com, eventuelt til følgende personer: 

Stein Andersen 488 89 406

Trude Engen Strand 995 58 429

Geir Kurud 917 03 141 

Bjønnåsen, 8 mars 2021 

Med vennlig hilsen 
Bjønnåsen Vel Styringsgruppen strøm 

 

Se samleside om hyttestrøm på Bjønnåsen