Kameraene leser registreringsnummeret på alle passerende kjøretøy.

Man kan løse vegbillett, årskort, sesongkort og klippekort på www.youpark.no Enkeltpasseringer kan betales innen 48 timer for å unngå fakturagebyr.

 

Priser enkeltpasseringer

Kjøretøy under 3,5 tonn: kr. 100,-

Kjøretøy over 3,5 tonn: kr. 200,-

Kjøretøy over 7,5 tonn: kr. 300,-

 

Priser årskort

Årskort 1 bil: kr. 1.900,-

Årskort 2 biler: kr. 3.000,-

 

Priser klippekort for inntil 10 reg.nr:

20 turer: kr. 90,- pr. tur

50 turer: kr. 80,- pr tur

 

Brukerveiledning og video finnes på www.pihlske.no/aktuelt/nytt-bomsystem-for-fjellvegene/