Strømgruppa viser informasjon som tidligere er lagt under styret/hyttestrøm/kommunikasjon med hytteeiere, datert 2 september 2019 og under styret/hyttestrøm/kommunikasjon med Eidsiva, datert 12. august 2019 og 2 september.2019.

For å unngå eventuelle misforståelser vil strømgruppa presisere at det vil være kun hytteeiere som etter hvert inngår kontrakt med Eidsiva Nett AS som vil bli fakturert anleggsbidrag.

Mer informasjon om arbeidet med strømsaken finner du på strømgruppa sin side. Der ligger også lenke til kommunikasjon med Eidsiva.