Per dags dato har 151 bestilt hyttestrøm. Det er ikke satt frist for å melde interesse, så prosjektet løper fortsatt. Eidsiva vil ta en evaluering av prosjektet etter februar.

Les hele statusrapporten her.