1. Ønsker du strøm, må dette bestilles hos Elvia
  • Kontaktperson er Stefan Mathiassen
  • Telefon nr. 959 81 059
  • E-mail: stefan.mathiassen@eidsiva.no
  • Du vil så få en bestillilngsbekreftelse på mail.
    
 2. Ved oppstart av prosjektet vil du få en faktura fra Elvia pålydende halve anleggsbidraget.
  Det vil si Kr. 40.000,-
   
 3. Dersom du vil ha strøm inn på hytta:
  Når Elvia har gravd ferdig, vil du måtte grave selv fra strømboks/veigrøft frem til hytta di. Dette må du selv koste dersom du vil ha entreprenør til å gjøre det, eller du kan gjøre det gratis for hånd. Ut i fra informasjon fra Elvia vil lengden på denne grøfta som skal graves være forskjellig fra hytte til hytte. Lengste grøft vil være omlag 80 meter. Du må også selv kontakte og bekoste elektriker for installasjon inne i hytta.
   
 4. Dersom du har bestilt strøm og vil vente med å legge strøm inn i hytta: Da trenger du ikke gjøre noe som helst.  
  Det vil heller ikke være noen nettleie å betale til Elvia.
  Når prosjektet er ferdigstilt, dette vil ta ca 2-3 år, så vil faktura på resterende beløp, det vil si, 2. halvdel av anleggsbidrag Kr. 40.000,- komme for betaling.
  Du kan når som helst koble deg til.
   
 5. Har du ikke meldt interesse for strøm, men ønsker å gjøre det – start på punkt. 1.

 

PRESISERER AT BELØPET, KR. 80.000,- I ANLEGGSBIDRAG BETINGER 211 HYTTER PÅMELDT.

Har du flere spørsmål – ta kontakt med Stefan, medlemmer av strømgruppa eller undertegnede.

11/11-20

Trude Engen Strand

Tlf. 995 58 429