Vertical Menu

Search

Categories

Informasjon til hytteeierne

Vi erfarer at det er misnøye med styrets beslutning ang. strøm på Bjønnåsen. Vi tar dette til etterretning.

Styret i Bjønnåsen Vel tar opp saken med strøm på årsmøtet 23/2-19.
mvh

Styret i Bjønnåsen Vel
Ragnar Pabsdorff
Leder

 

Nytt fra styret i Bjønnåsen vel om strømsaken
 

Til hytteeierne på Bjønnåsen.
   
Vi har nå avsluttet undersøkelsen angående strøm på Bjønnåsen.

Etter forespørsel fra en hytteeier, angående strøm på Bjønnåsen, valgte vi å stille dette spørsmålet videre til alle hytteeierne på Bjønnåsen via Bjønnåsen Nytt. Bjønnåsen Nytt ble sendt ut på Mail lista 16/12-2018 og sammen med Serviceavgift 20/12-2018, samtidig som at den ble lagt ut på hjemmesida, slik at vi var sikre på at alle fikk denne henvendelsen.

Resultatet ble som følger:
  
143 ønsker strøm på hytta
75 sier helt klart nei
17 avventer for nærmere kostnad
282 har ikke svart.
   
Styret har derfor tatt denne beslutning, så lenge ikke minst 50% av hytteeierne er interessert i strøm er ikke dette lenger en sak for Bjønnåsen Vel.
Beslutningen er enstemmig.
Mvh
Styret
Bjønnåsen Vel
Ragnar Pabsdorff
Leder


Fra redaktøren: 

Det har kommet mange kommentarer og ytringer etter dette styrevedtaket. Redaktøren vil derfor legge ut de han har fått.
Trykk her eller på linken øverst på siden.

 


Årsmøte i Bjønnåsen Vel
avholdes 23. februar kl. 16.00 på Persbu.
Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst to uker før årsmøtet.
Les hele innkallingen her.


   På Bjønnåsen har det vært mye vær denne helga, og det har ikke vært enkelt å få til de etterlengtede trikkeskinnene. Aktive skiløpere har nok vært utålmodige. Hvor bliver løypemaskina? Vi får nok bare reise hjem og håper bedre lykke neste helg. Britt Engen var likevel ute på tur og fanget dette flotte værbildet. Alt var hvitt. De helhvite trærne og grenene dannet spennende  og kanskje litt trolske formasjoner, men du verden så pene!
Vel møtt neste helg – i hvert fall! 
(27.1.2019 – red.)


Trøbbel med websiden.
Etter en del automatiske oppdateringer for programmet vi bruker, har det skjedd noen uforutsette utfordringer. Etter litt jobbing med problemene synes det som at det meste er rettet. Men kalenderfunksjonen er ikke oppe og går slik den var.
Det viser seg at den gamle kalenderfunksjonen ikke virker etter den store oppdateringen. Men trykker du på kalenderboksen øverst på siden, vil du likevel få en oversikt for kommende arrangementer.
 (14.1.2019)


Vannposter på Bjønnåsen

Odd Per Byenstuen har nå ferdigstilt montering av håndtak på vannpostene. En utrolig bra jobb som alle på Bjønnåsen drar nytte av. Tusen takk skal du ha! (22.1.2019)


PERSBU
Ønsker du å leie Persbu? En ny bookingløsning er på plass. Du finner løsningen her


Melding om vedhogst fra Furnes Almenning:
Til hytteeiere som har bestilt hogst av trær:
Vår faste entreprenør har gitt beskjed om at han ikke rekker å hugge på Bjønnåsen før nyttår. Han vil komme tilbake til saken i 2019.Siste:

– Referat fra styremøtet 16.1.2019 foreligger her.
– Bjønnåsen Nytt
foreligger nå. Du leser det her.
Operasjon Gunnerside: Soldatene fra tungtvannsaksjonen på Rjukan i 1943  passerte Bjønnåsen på vei til Sverige. Les mer på denne siden.
I etterkant har vi fått flere opplysninger om denne saken. Nå har Kari Bakkerud sendt oss informasjon angående den hytta som Joachim Rønneberg og gjengen hans tok seg inn i på Bjønnåsen. Gå inn på samme linken som over her. (red.)


– Et nytt bookingsystem for leie av Persbu er klar. Gå direkte hit eller gå til starten av Persbusidene.
– Tillitsvalgte 2018/19.  Les her. Les også mer lenger ned.


 

Snøen og vinteren har kommet til Bjønnåsen. Redaktøren ønsker seg mange fine bilder som viser Bjønnåsen i vinterdrakt.
Har du et bilde – eller flere? Alle bilder blir lagt ut på bildesiden.
Send dem til john@bjonaasen.com


Lista over tillitsvalgte for 2018/19 ser du her. Lista ligger lagret under «Fra styret» og videre til «Årsmøte». Hvis du ser at noe er feil eller det mangler noe, er det fint om du gir beskjed til john@bjonaasen.com.


Vil du leie Persbu?
Utleieansvarlig for Persbu er Kari Pedersen, tlf. 926 63 965 eller epost, kari@peders.no 
Les mer på Persbusidene.


Inngjerding av hyttetomter fra Ringsaker kommune. Les her.


Styret i Bjønnåsen Vel har et ønske om å få e-postadresser til sine medlemmer. Hensikten med dette er å sende all aktuell informasjon pr. e-post i stedet for å bruke vanlig postgang. Dette vil medføre store økonomiske fordeler for velforeningen, og informasjonen vil nå den enkelte hytteeier raskere. De sparte midlene vil styret kanalisere til nyttige tiltak som alle velmedlemmer vil dra nytte av. De som ikke har e-postadresse, vil selvfølgelig motta informasjonen på vanlig måte – som i dag. De som derimot ønsker å motta all informasjon fra Bjønnåsen Vel pr. e-post, sender de nødvendige opplysningene til John K. Christiansen, john@bjonaasen.com

Dette må være med:
– Navn på hytteeier – Hyttenummer – Aktiv e-postadresse
Viktig! Hvis det med tiden skulle bli endringer eller at noen oppdager feil i disse dataene, er det viktig å sende beskjed så fort som mulig. På forhånd takk!


yr

Logo BV

2019-01-29
Webredaktør: John K. Christiansen
Epost: john@bjonaasen.com – tlf. 90939459