Vertical Menu

Search

Categories

 

   Foto: Brit Engen

 

Vannposter på Bjønnåsen

Odd Per Byenstuen har nå ferdigstilt montering av håndtak på vannpostene. En utrolig bra jobb som alle på Bjønnåsen drar nytte av. Tusen takk skal du ha! (22.1.2019)


PERSBU
Ønsker du å leie Persbu? En ny bookingløsning er på plass. Du finner løsningen herSiste:
–  Styremøte 06.03.2019
– Her finner du linker til sakene som var oppe på årsmøtet:
   
Protokoll Årsmelding Tillitsvalgte
    Regnskap og budsjett kommer senere.
  
– Bjønnåsen Nytt
foreligger nå. Du leser det her.
Operasjon Gunnerside: Soldatene fra tungtvannsaksjonen på Rjukan i 1943  passerte Bjønnåsen på vei til Sverige. Les mer på denne siden.
I etterkant har vi fått flere opplysninger om denne saken. Nå har Kari Bakkerud sendt oss informasjon angående den hytta som Joachim Rønneberg og gjengen hans tok seg inn i på Bjønnåsen. Gå inn på samme linken som over her. (red.)


– Et nytt bookingsystem for leie av Persbu er klar. Gå direkte hit eller gå til starten av Persbusidene.
– Tillitsvalgte 2018/19.  Les her. Les også mer lenger ned.


 

Snøen og vinteren har kommet til Bjønnåsen. Redaktøren ønsker seg mange fine bilder som viser Bjønnåsen i vinterdrakt.
Har du et bilde – eller flere? Alle bilder blir lagt ut på bildesiden.
Send dem til john@bjonaasen.com


Lista over tillitsvalgte for 2019 ser du her. Lista ligger lagret under «Fra styret» og videre til «Årsmøte». Hvis du ser at noe er feil eller det mangler noe, er det fint om du gir beskjed til john@bjonaasen.com.


Vil du leie Persbu?
Utleieansvarlig for Persbu er Kari Pedersen, tlf. 926 63 965 eller epost, kari@peders.no 
Les mer på Persbusidene.


Inngjerding av hyttetomter fra Ringsaker kommune. Les her.


Styret i Bjønnåsen Vel har et ønske om å få e-postadresser til sine medlemmer. Hensikten med dette er å sende all aktuell informasjon pr. e-post i stedet for å bruke vanlig postgang. Dette vil medføre store økonomiske fordeler for velforeningen, og informasjonen vil nå den enkelte hytteeier raskere. De sparte midlene vil styret kanalisere til nyttige tiltak som alle velmedlemmer vil dra nytte av. De som ikke har e-postadresse, vil selvfølgelig motta informasjonen på vanlig måte – som i dag. De som derimot ønsker å motta all informasjon fra Bjønnåsen Vel pr. e-post, sender de nødvendige opplysningene til John K. Christiansen, john@bjonaasen.com

Dette må være med:
– Navn på hytteeier – Hyttenummer – Aktiv e-postadresse
Viktig! Hvis det med tiden skulle bli endringer eller at noen oppdager feil i disse dataene, er det viktig å sende beskjed så fort som mulig. På forhånd takk!


yr

Logo BV

2019-03-10
Webredaktør: John K. Christiansen
Epost: john@bjonaasen.com – tlf. 90939459