Vertical Menu

Search

Categories

Årsmøte i Bjønnåsen Vel
avholdes 23. februar kl. 16.00 på Persbu.
Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst to uker før årsmøtet.
Les hele innkallingen her.

   

Trøbbel med websiden.
Etter en del automatiske oppdateringer for programmet vi bruker, har det skjedd noen uforutsette utfordringer. Etter litt jobbing med problemene synes det som at det meste er rettet. Men kalenderfunksjonen er ikke oppe og går slik den var.
Det viser seg at den gamle kalenderfunksjonen ikke virker etter den store oppdateringen. Men trykker du på kalenderboksen øverst på siden, vil du likevel få en oversikt for kommende arrangementer.
 (14.1.2019)

 

Vannposter på Bjønnåsen

Odd Per Byenstuen har nå montert håndtak på alle vannpostene som han har funnet frem til. Skulle det være noen vannposter som skulle være glemt, så gi en tilbakemelding til styret.
En stor takk til Odd for en fantastisk jobb!
Styret

 

PERSBU
Ønsker du å leie Persbu? En ny bookingløsning er på plass. Du finner løsningen her

Melding om vedhogst fra Furnes Almenning:
Til hytteeiere som har bestilt hogst av trær:
Vår faste entreprenør har gitt beskjed om at han ikke rekker å hugge på Bjønnåsen før nyttår. Han vil komme tilbake til saken i 2019.

5.12.2018

 

Lørdag 27. oktober var det dugnadsfest på Bjønnåsen. Her ble det utdelt en hederspris til Eva Kurud. Årets Multblomst for 2018 fikk hun for sin store innsats for Bjønnåsen Vel. Gratulerer med prisen, Eva! 
Foto: John K. Christiansen


Frisbeebane på Bjønnåsen

29. september var det åpningsdag for frisbeebanen.
I surt høstvær med vind fra nord og kaldt regn møtte mange likevel opp på setervangen for å være med på den historiske åpningen av frisbeebana. Her kommer et bilde, 
men du kan se flere bilder fra åpningen her.

dette
Foto: John K. Christiansen

 Se kartet over frisbeebanen her.


Siste:

– Bjønnåsen Nytt foreligger nå. Du leser det her.
Operasjon Gunnerside: Soldatene fra tungtvannsaksjonen på Rjukan i 1943  passerte Bjønnåsen på vei til Sverige. Les mer på denne siden.

– Referat fra styremøtet 21.11. finner du her.
– Et nytt bookingsystem for leie av Persbu er klar. Gå direkte hit eller gå til starten av Persbusidene.
– Er det noen som har hytte til leie? Les her.

– Tillitsvalgte 2018/19.  Les her. Les også mer lenger ned.


Idyll med bålkos ved Rumpetrolldammen søndag 28. oktober.
Foto: John K. Christiansen
Det er moro med is på dammen. Kanskje greit å finne ut hvor tykk isen er?
Foto: John K. Christiansen

Snøen og vinteren har kommet til Bjønnåsen. Redaktøren ønsker seg mange fine bilder som viser Bjønnåsen i vinterdrakt.
Har du et bilde – eller flere? Alle bilder blir lagt ut på bildesiden.
Send dem til john@bjonaasen.com


Lista over tillitsvalgte for 2018/19 ser du her. Lista ligger lagret under «Fra styret» og videre til «Årsmøte». Hvis du ser at noe er feil eller det mangler noe, er det fint om du gir beskjed til john@bjonaasen.com.


Vil du leie Persbu?
Utleieansvarlig for Persbu er Kari Pedersen, tlf. 926 63 965 eller epost, kari@peders.no 
Les mer på Persbusidene.


Inngjerding av hyttetomter fra Ringsaker kommune. Les her.


Styret i Bjønnåsen Vel har et ønske om å få e-postadresser til sine medlemmer. Hensikten med dette er å sende all aktuell informasjon pr. e-post i stedet for å bruke vanlig postgang. Dette vil medføre store økonomiske fordeler for velforeningen, og informasjonen vil nå den enkelte hytteeier raskere. De sparte midlene vil styret kanalisere til nyttige tiltak som alle velmedlemmer vil dra nytte av. De som ikke har e-postadresse, vil selvfølgelig motta informasjonen på vanlig måte – som i dag. De som derimot ønsker å motta all informasjon fra Bjønnåsen Vel pr. e-post, sender de nødvendige opplysningene til John K. Christiansen, john@bjonaasen.com

Dette må være med:
– Navn på hytteeier – Hyttenummer – Aktiv e-postadresse
Viktig! Hvis det med tiden skulle bli endringer eller at noen oppdager feil i disse dataene, er det viktig å sende beskjed så fort som mulig. På forhånd takk!


yr

Logo BV

2019-01-14
Webredaktør: John K. Christiansen
Epost: john@bjonaasen.com – tlf. 90939459