Lokalet Persbu
 

Høsten 2007 var nye Persbu ferdig, etter ca 1500 dugnadstimer utført av hyttefolket. Selve lokalet, 1.etg,har sitteplasser til ca 70 personer. Det er kjøkken, dekketøy til 80 personer, kjøleskap, komfyr, gassvarme og peis. I 2014 ble Persbu utvidet med to bad inneholdende servant, dusj og vakumtoalett. 2.etg ble bygd om til fire soverom med til sammen 16 sengeplasser. Fortsatt er det plass til 20 personer rundt et langbord.
 
 
     
 
    Stort, romslig og godt utstyrt kjøkken
 

Fire soverom med til sammen 16 sengeplasser i 2.etg.

 

 

Flott akebakke 200 meter fra Persbu

 

To bad med dusj, servant og vakumtoalett


 | Utleie og prisliste |

| Booking |

 

Husstyret:   (For de som vil leie Persbu, må alle bruke den nye bookingløsningen.)
 
Husstyret på Persbu velges på årsmøtet til Bjønnåsen Vel.
Husstyret for 2018 består av:
  På valg  
Leder: Sjur Østvang 906 94 917 2020 sjur.ostvang@online.no
Terje Søberg (teknisk ansvar) 934 77 606 2020 terje.soberg@inmaco.no
Kari Mæhlumsæter 995 11 273 2020 kari.melumseter@gmail.com
Trond Stenberg 908 95 202 2020 trond.m.stenberg@gmail.com
Kristin Nordsveen Sulen   2019 logoped_1@hotmail.com
Trond Sulen 901 70 336 2019 tron-su@online.no
Johnny Stranden 902 72 314 2019 johnny.stranden@eidsivaenergi.no
Bjørn Kristiansen 901 10 418 2019 bjorn.kristiansen@europrofil.no
Christa Inge Kristiansen 930 25 005 2020 bjorn.kristiansen@europrofil.no
Eva Kurud 979 82 524 2020 evaba@online.no 
Roger Kurud 977 58 669 2020 srk@strandunikorn.no
Kari Pedersen 926 63 965 2020 kari@peders.no
Per Arne Pedersen 926 63 965 2020 perarne@peders.no
Birger Lillesveen 906 30 520 2020 birger.lillesveen@aldringoghelse.no
     

Utleieansvarlig:

  Kari Pedersen

 926 63 965
kari@peders.no
 

Innkjøpsansvarlig for alt i Bjønnåsen Vel:

  Eva Kurud

 979 82 524 evaba@online.no

 

Følg med på kalenderen for www.bjonaasen.com for nærmere info om arrangementer.

                                

03.10.2018