Sonekart, fremdriftsplan og tekniske krav til kabelgrøft

Elvia får en del spørsmål fra hytteeiere som lurer på når de får strøm. Det er viktig å huske på at montasje er estimert til ca. en måned etter at kabelen er gravd inn på tomta. Noen bestiller elektriker og demonterer 12V-anlegget sitt lenge før det er estimert graving inn i sonen, og da kan man risikere å bli sittende lenge uten noen form for strøm. Det er lagt en framdriftsplan der Elvia estimerer hvordan fremdriften vil bli for arbeidet, men vi minner om at dette er et estimat, og at det kan komme avvik på den planlagte fremdriften. 

Sonekart

Tekniske krav til kabelgrøft

Fremdriftsplan

NB! Justering av fremdriftsplan for deler av sone 5: 

Elvia har fått et varsel om forsinkelse på leveranse av en transformator og må dermed varsle om en liten justering i tidsplanen for øverste del av sone 5.

Leverandøren har meldt at transformatoren ikke blir levert før tidligst 21. januar 2022.

Det berørte området er markert med grønn stiplet linje i kartet du finner på denne lenken.

 

Strømgruppa

Strømgruppa består av:

  • Håvard Husom, leder
  • Trude Engen Strand, sekretær
  • Geir Kurud
  • Knut Fougner
  • Stein Andersen
  • Ragnar Pabsdorff

Resultat av spørreundersøkelsen gjennomført våren 2019

På årsmøtet på Persbu 23. frgebruar 2019 ble det besluttet å sette ned et utvalg for å måle interessen for strøm til hyttefeltet Bjønnåsen. Det ble besluttet at simpelt flertall av hytteeiere skulle være førende for hvorvidt styret skulle gå videre med saken til Eidsiva eller ikke.

Resultatet foreligger slik

  • 66,15% er ikke i mot at det kommer strøm i hyttefeltet. 
  • 33,07% sier helt klart nei.
  • Ønsker ikke svare (grunnet pågående salg av hytta) 00,78%

Med dette som grunnlag, tar Bjønnåsen Vel kontakt med Eidsiva nett for videre utredning.

Kommunikasjon med Eidsiva

Styret i Bjønnåsen Vel har sendt et brev til Eidsiva som følge av at flertallet av hytteeierne på Bjønnåsen ønsker at det skal jobbes videre for å få strøm til Bjønnåsen.

Brev fra Eidsiva - 22. juli 2019

Brev fra Eidsiva - 12. august 2019

Brev fra Eidsiva - 2. september 2019

Brev fra Eidsiva - 30. oktober 2019 Om anleggsbidrag

Brev fra Elvia - 3. november 2022: Etterberegning av anleggsbidrag for prosjekt nettilknytning Bjønnåsen hytteområde