Det er sokneprest i Furnes, Anders Hyene Skeistrand, som holder gudstjenesten. Anders Gjørsli spiller trekkspill. 

Det serveres vafler og kaffe. 

Vel møtt!