Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret minst to uker før årsmøtet.

Oversikt over tillitsvalgte på Bjønnåsen 2020-21

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen v/

Birger Lillesveen, Borghild Ruds Veg 7a, 2320  Furnes, birger668@gmail.com
Sjur Østvang, Casparis veg 18, 2318 Hamar sjur.ostvang@online.no
Stein Gunnar Bakken, Torggt 131 C, 2317 Hamar sgbakken@online.no

innen 1 februar, 2022


Bjønnåsen Vel
Styret