Fasilitetene i Persbu

Selve lokalet, 1.etg, har sitteplasser til ca 70 personer. Det er kjøkken, dekketøy til 80 personer, kjøleskap, komfyr, gassvarme og peis. I 2014 ble Persbu utvidet med to bad inneholdende servant, dusj og vakumtoalett. 2.etg ble bygd om til fire soverom med til sammen 16 sengeplasser. Fortsatt er det plass til 20 personer rundt et langbord.

Booking og leiepris

  Medlem Ikke medlem
1 døgn Kr. 1.500,- Kr. 2.000,-
2 døgn Kr. 2.000,- Kr. 2.750,-
3 døgn Kr. 2.500,- Kr. 3.500,-
4. døgn Kr. 3.000,- Kr. 4.250,-

Som dere ser så øker det med:
Kr 500,- for medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 1500,-
Kr 750,- for ikke medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 2000,-
Ved utleie til medlemmer, skal det kun brukes til private sammenkomster. Gjelder det firmafester, skoletur ol.. skal det betales som for ikke medlem.

 

 

Booking

Husstyret

Husstyret på Persbu velges på årsmøtet til Bjønnåsen Vel. Husstyret for 2019 består av:

Navn Tlf. nr. På valg E-post
Leder: Sjur Østvang 906 94 917 2020 sjur.ostvang@online.no
Terje Søberg (teknisk ansvar) 934 77 606 2020 terjesoberg1@gmail.com
Kari Mæhlumsæter 995 11 273 2020 kari.melumseter@gmail.com
Trond Stenberg 908 95 202 2020 trond.m.stenberg@gmail.com
Kristin Nordsveen Sulen   2019 logoped_1@hotmail.com
Trond Sulen 901 70 336 2019 tron-su@online.no
Johnny Stranden 902 72 314 2019 johnny.stranden@eidsivaenergi.no
Eva Kurud 979 82 524 2020 evaba@online.no 
Roger Kurud 977 58 669 2020 srk@strandunikorn.no
Kari Pedersen 926 63 965 2020 kari@peders.no
Per Arne Pedersen 905 71 458 2020 perarne@klima-nor.no 
Torill Malm Lillesveen 479 00 453 2020 torillmalille@gmail.com
Birger Lillesveen 906 30 520 2020 birger.lillesveen@aldringoghelse.no
Solvår Stensby 950 31 145 2021 solsten2@online.no 
Odd Stensby 928 03 271 2021 oddsten2@online.no

 

Utleieansvarlig: Kari Pedersen

Innkjøpsansvarlig for alt i Bjønnåsen Vel: Eva Kurud