Folkehelsegruppa

Folkehelsegruppa består av:

  • Birger Lillesveen(leder)
  • Ane Wenche Moen
  • Elin Ødegård
  • Kjersti Busterud Grøtlien
  • Lars Magnar Toresen Lund
  • Sjur Østvang
  • Wenche Sundstuen
  • Stein Andersen

Informasjon om prosjektene

Informasjon om folkehelseprosjektet

Folkehelsegruppa har laget et infoskriv med status for prosjektet per juni 2019. Skrivet kan du lese her.

Frisbeegolfbanen

Det har kommet spørsmål fra noen av hytteeierne rundt etableringen av frisbeegolfbane på Bjønnåsen. Her kan dere lese svaret fra Ringsaker kommune.