Hei alle sammen. 

Det har kommet noen henvendelser til styret om lysforurensning. 
 
Vi har en tradisjon for å ta vare på hverandre på Bjønnåsen. La oss fortsette med det, også i denne saken. 
Vi må allikevel minne om de retningslinjer som gjelder for oss alle.
Sjekk din installasjon, gjør de endringer som eventuelt kreves, og ta hensyn. 

Utklipp fra reguleringsplanen fra Ringsaker kommune:

  •  Det skal være færrest mulig lyskilder, maksimalt 3 lyspunkt per eiendom. 
  • Eventuelt utelys skal begrenses til inngangspartiet. Det skal ikke etableres belysning av veg eller parkeringsplass.
  • Utelamper skal være fast montert på bygningsvegg. Det er ikke tillatt med lyspunkt på portstolper, gjerder og lignende. 
  • Utelamper skal lyse nedover mot arealet som ønskes opplyst. Selve lyskilden skal være avskjermet med materiale som er ugjennomsiktig og ugjennomtrengelig for lys (opakt) slik at lyskilden (pæra) er avskjermet mot himmelen og usynlig på avstand. 
  • Lysstyrken skal være lavest mulig og ikke overskride ca 470 lumen (lysstyrke tilsvarende 40W glødepære). 
  • Lyskilder skal ha varm fargetemperatur (2700 Kelvin eller lavere.) 
  • Lys skal være avslått når eiendommen/bygningen ikke er i bruk. 
  • Reglene gjelder all utendørs belysning, uavhengig av energikilde. 
                                                                                                                                                 

Med vennlig hilsen 
Bjønnåsen Vel 
Styret