Hvis det ikke kommer mye mer snø, så er det for tidlig å kjøre i terrenget. Det må vi for å komme til «Kristian-løypa», som er ei tidligløype. På vei er det kun Nysætervegen vi har som tidlig løype, og vi må også ha mulighet til å kjøre gjennom terrenget for å komme dit. Når det er sagt, så er det slik at vi mest sannsynlig benytter ATV og kompaktor for å glatte ut/ komprimere snø i løypenettet der vi kommer til. Hvis snøforholdene tillater det vil vi dra med en enkel sporsetter bak kompaktoren. Dette fordi det er svært bløtt i terrenget nå, og lite kulde.