Dokumenter til årsmøtet fredag 3. september 2021 kl. 18.00 på Persbu

Årsmøtedokumenter

Protokoll fra årsmøtet 3. september

Årsmøteprotokollen

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte etter årsmøtet 3. september