Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret minst to uker før årsmøtet.

Frasigelser av verv sendes valgkomiteen v/ Birger Lillesveen , Borghild Ruds Veg 7a, 2320  Furnes, birger668@gmail.com og Sjur Østvang, Casparis veg 18, 2318 Hamar sjur.ostvang@online.no innen 1 februar, 2023

Bjønnåsen Vel

Styret